USP Translations

Welkom bij USP Translations, hét vertaalbureau van Nederland

USP Translations is hét vertaalbureau van Nederland. Samen met een aantal andere communicatiebedrijven in binnen- en buitenland maakt het deel uit van de Moorbrains International Group. USP Translations werkt uitsluitend voor de zakelijke markt, niet voor particulieren.

Bedrijven en organisaties kunnen in principe voor iedere taal en voor elk onderwerp terecht bij USP Translations. Wij maken in onze Vertaalactiviteiten onderscheid tussen twee hoofdgroepen, te weten de Talen van de (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie en Overige talen .

Ook onze Expertise hebben wij ingedeeld in verschillende groepen, te weten Juridische vertalingen , Financiële vertalingen , Technische vertalingen , Commerciële vertalingen en Algemene vertalingen .

USP Translations heeft een jarenlange ervaring op vertaalgebied en biedt haar klanten topkwaliteit tegen een concurrerende prijs. De organisatie onderscheidt zich van de massa door een maximale klantgerichtheid en een diepgaande kennis van zaken. Niet voor niets is USP Translations hét vertaalbureau van Nederland.

Vertalen is mensenwerk
Onze visie op de vertaalwereld
Vertalen en ondernemen
Vertaalwerk en de klant
Vertaalactiviteiten in de moderne zakenwereld
Vertalen is meer dan vertalen
Vertalen is gemak
De ervaring van USP Translations
Best practices op vertaalgebied
Wij nemen u werk uit handen
Lean but mean
Groter is niet altijd beter
Specialismen
Voor iedere tekst de juiste vertaler
Flexibiliteit en klantgerichtheid
Brontaaltelling bij de prijsbepaling
Vertaalactiviteiten

Talen van de (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie
Overige talen
Expertise
Juridische vertalingen
Financiële vertalingen
Technische vertalingen
Commerciële vertalingen
Algemene vertalingen
Stijl en terminologie
De goedkoopste
USP Translations

Vertalen is mensenwerk

Het zal niemand ontgaan zijn: vertalen is mensenwerk. Vertalingen worden gemaakt door vertalers en niet alle vertalers hebben dezelfde opleiding, achtergrond en ervaring. Of hetzelfde taalgevoel. Daarom zullen teksten ook nooit door alle vertalers op exact dezelfde manier worden geïnterpreteerd en vertaald.

Onze visie op de vertaalwereld

Juist doordat vertalen mensenwerk is, is ook het ene vertaalbureau het andere niet. Vertaalbureaus verschillen echter niet alleen door de vertalers waarmee wordt gewerkt, maar ook door de benadering van vertalen die het management heeft gekozen. Door de filosofie en door de visie. Want vertalen is meer dan taal alleen – het is ook ondernemen!

Vertalen en ondernemen

Sommige vertaalbureaus staan onder leiding van vertalers, andere van ondernemers die verstand hebben van vertalen. Welke vorm de klant prettig vindt is uiteraard persoonlijk, maar in de praktijk blijkt steeds meer dat de laatste benadering de voorkeur geniet.

Vertaalwerk en de klant

Steeds meer klanten geven bij het uitbesteden van hun vertaalwerk de voorkeur aan een vertaalbureau dat wordt geleid door ondernemers met verstand van taal en vertalen. Door mensen die een klantgerichte visie hebben. Al is het maar omdat het voor een klant makkelijker praten is met iemand die begrijpt waar het in het bedrijfsleven écht om gaat.

Vertaalactiviteiten in de moderne zakenwereld

Het is duidelijk dat er verschillende soorten vertaalbureaus zijn. Sommige vertaalbureaus werken alleen online, andere proberen de goedkoopste te zijn en weer andere profileren zich als een gespecialiseerd vertaalbureau, bijvoorbeeld op juridisch of technisch gebied.

Vertalen is meer dan vertalen

Er zijn bureaus die uitsluitend vertalen. En er zijn vertaalbureaus die zich hebben aangepast aan de moderne zakenwereld. Die net iets meer leveren. Die net iets flexibeler zijn. Waar mensen werken die zich net iets beter kunnen inleven in de klant. Die zorgen dat de aangeboden diensten aansluiten op de wensen van de klant.

Vertalen is gemak

Vertalen bij een ouderwets, degelijk vertaalbureau kan natuurlijk goed uitpakken, maar steeds meer klanten ontdekken dat het onderbrengen van vertalingen bij zo'n vertaalbureau ook nadelen heeft. Dat vertalen ook anders moet kunnen: zij zijn op zoek naar een vertaalbureau dat net een stapje harder loopt. Een vertaalbureau dat meer gemak biedt, meer flexibiliteit en meer klantgerichtheid. Met mensen die uit ervaring weten hoe belangrijk meedenken is.

De ervaring van USP Translations

Als u voor USP Translations kiest, kiest u voor de ervaring van deskundige ondernemers op vertaalgebied. Professionals die voorheen als klant hebben ondervonden dat vertalen inderdaad anders moet kunnen, om het even in welke taal. Die begrijpen dat vertalen uit meer bestaat dan alleen het één op één overzetten van teksten in andere talen.

Best practices op vertaalgebied

USP Translations heeft haar werkwijze volledig aangepast aan de vertaalwensen van de klant. Op basis van de “best practices” van andere vertaalbureaus. Overal ter wereld. Maar ook van aanbieders buiten de vertaalwereld. USP Translations streeft er als hét vertaalbureau van Nederland dan ook naar om met haar performance in vertalen aan de top te staan. En waar mogelijk nog verder te verbeteren.

Wij nemen u werk uit handen

USP Translations is een vertaalbureau dat u écht werk uit handen neemt. Veel werk! USP Translations helpt de klant om een goed product in de markt te zetten. Door handleidingen te vertalen. Interne procedures. Trainingen. Persberichten. Presentaties. Jaarverslagen, en nog veel meer. En voor elk soort tekst kunt u rekenen op de diensten van de meest geschikte vertaler. Of het nu gaat om 1 A4-tje of een uitgebreid project met duizenden bladzijden in tientallen talen.

Lean but mean

Er zijn vertaalbureaus die hun succes afmeten aan het aantal vertalers dat ze in vaste dienst hebben. Hoe meer, hoe beter! USP Translations heeft een andere visie. Onze visie is gebaseerd op de wensen van de klant. Voor ons geldt daarom: waarom veel als minder beter is? Wij hebben voor onze organisatie zeer bewust gekozen voor ‘lean but mean'!

Groter is niet altijd beter

De reden? Er zijn er meerdere. Om er een paar te noemen: U betaalt bij een groot bureau voor alle vertalers die in dienst zijn. En voor de bijkomende kosten. Voor hun werkplek. Voor de A-locatie van het kantoor. En voor nog veel meer.

Specialismen

Bovendien zullen vertalers die in vaste dienst zijn als eerste worden ‘opgevuld' met vertaalwerk. Dat betekent dat dezelfde vertaler zowel zeer technische teksten doet, als gespecialiseerde juridische en financiële documenten. Maar ook uiterst commerciële teksten en verkooptrainingen vertaalt.

Voor iedere tekst de juiste vertaler

In onze ogen kan dat niet goed zijn: voor een commerciële tekst is een ander gevoel nodig dan voor een puur technische handleiding. En voor zeer gespecialiseerde juridische of financiële documenten moet je een andere achtergrond hebben dan voor een handleiding bij een freesmachine. Daarom zoeken wij bij ieder type tekst de juiste vertalers. Vertalers die wij grondig hebben getest en die hun specifieke kennis en kunde uitgebreid hebben bewezen in de praktijk.

Flexibiliteit en klantgerichtheid

Bovendien, wat heeft u als klant aan een team van 30 mensen als ze allemaal precies om 17.00 uur hun computer afsluiten? U heeft de flexibiliteit en klantgerichtheid nodig van mensen die doorgaan tot de opdracht klaar is. Die een stapje harder lopen. Op het moment dat dat voor u het beste uitkomt! De flexibiliteit van de mensen van USP Translations, dus!

Brontaaltelling bij de prijsbepaling

USP Translations bepaalt de vertaalprijs op basis van de brontaaltelling. Met andere woorden, u weet al vóór aanvang van de werkzaamheden precies wat de prijs van de vertaling gaat zijn.

Brontaaltelling heeft nog een tweede voordeel: in de praktijk is gebleken dat veel vertalingen 10 – 20% meer woorden tellen dan het origineel. Dat betekent dat er ook 10 – 20% meer woorden in rekening gebracht worden wanneer bij de telling wordt uitgegaan van de doeltaal. Extra voordeel voor u dus, wanneer u kiest voor USP Translations.

Vertaalactiviteiten

USP Translations werkt uitsluitend voor de zakelijke markt en in principe in en uit alle denkbare talen. Voor de duidelijkheid hebben wij onze vertaalactiviteiten verdeeld over een tweetal hoofdgroepen, te weten de Talen van de (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie en Overige talen.

Verschillende talen worden in-house uitgevoerd en waar nodig doen wij een beroep op ons wereldwijde netwerk van gekwalificeerde vertalers en vertaalbureaus. Die wij uiteraard geselecteerd hebben met het oog op onze filosofie: vertalen is meer dan vertalen alleen.

Talen van de (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie

Het merendeel van de vertaalactiviteiten van USP Translations vindt plaats in en uit de talen die worden gebruikt in de (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie. Steeds meer van onze klanten doen zaken in meerdere lidstaten. Het komt dan ook regelmatig voor dat wij een en hetzelfde document of handboek in meer dan 20 talen vertalen.

De Lidstaten van de Europese Unie zijn op dit moment: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Kandidaatlidstaten zijn Bulgarije, Kroatië, Roemenië, Turkije en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Voor vertalingen voor al deze landen kunt u terecht bij USP Translations

Overige talen

USP Translations voert in toenemende mate ook opdrachten uit voor landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie. Veelgevraagd zijn onder andere Russisch, Japans, Amerikaans-Engels, Arabisch en Chinees.

Expertise

USP Translations is actief op veel kennisgebieden. Voor de duidelijkheid hebben wij ook onze Expertise ingedeeld in verschillende hoofdgroepen, te weten Juridische vertalingen , Financiële vertalingen , Technische vertalingen , Commerciële vertalingen en Algemene vertalingen.

Juridische vertalingen

Onder juridische vertalingen verstaan wij onder andere de (al dan niet beëdigde en/of gelegaliseerde) vertaling van documenten als akten, processtukken, reglementen, vonnissen, algemene voorwaarden, contracten, statuten, etc.

Financiële vertalingen

Onder financiële vertalingen verstaan wij onder andere de vertaling van documenten als financiële persberichten, bijsluiters en analyses, jaarrapporten, jaarverslagen, etc.

Technische vertalingen

Onder technische vertalingen verstaan wij onder andere de vertaling van documenten als handleidingen, gebruiksaanwijzingen, catalogi, procedures, productbeschrijvingen, specificaties, etc.

Commerciële vertalingen

Onder commerciële vertalingen verstaan wij onder andere de vertaling van documenten brochures, folders, verkooppresentaties, informatiebladen, leaflets, verkooptrainingen, etc.

Algemene vertalingen

Onder algemene vertalingen vallen eigenlijk alle documenten die niet direct in een van de bovenstaande categorieën ingedeeld kunnen worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan beleidsnota's, software, helpteksten, managementtrainingen, onderzoeksrapporten, algemene persberichten, etc.

Stijl en terminologie

Niet iedere klant is op zoek naar dezelfde stijl. En niet iedere klant hanteert dezelfde terminologie. Daarom vinden wij dat het de plicht van ieder vertaalbureau is om deze onderwerpen te bespreken met de klant. Dit kan kort en zakelijk gebeuren, of meer tijd in beslag nemen, maar kan van groot belang zijn voor het uiteindelijke doel: een vertaling die voldoet aan de wensen van de klant.

De goedkoopste

Wanneer u op zoek bent naar het goedkoopste vertaalbureau van Nederland, dan moeten wij u helaas teleurstellen. Want wij zijn niet het goedkoopste vertaalbureau. Dat willen wij ook niet. Wat wij wél willen, is u de beste prijs-prestatieverhouding in vertalen bieden. Voor professionele vertalingen die worden uitgevoerd door professionele vertalers. En dat lukt prima. Vraag maar aan onze klanten!

USP Translations

Dus wanneer u uw vertalingen wilt uitbesteden bij een vertaalbureau dat écht begrijpt wat u wilt, praat dan met USP Translations. USP Translations, hét vertaalbureau van Nederland. Voor iedere taal, voor ieder vakgebied en voor iedere zakelijke klant of organisatie!!