Een apostille of legalisatie is een sticker of een stempel op een beëdigde vertaling van een officieel document, die aantoont dat de handtekening van de beëdigde vertaler echt is. Een legalisatie kan geregeld worden bij iedere Rechtbank in Nederland.

De rechtbank zal dan controleren of de beëdigde vertaler staat ingeschreven in het register Wbtv (wet beëdigde tolken en vertalers) en zal de beëdigde vertaling bekrachtigen met een stempel of sticker. De kosten hiervoor zijn momenteel euro 21,00/document.

Binnen de EU is een apostille of legalisatie niet meer verplicht. Vaak worden deze documenten voor alle zekerheid nog wel gelegaliseerd, omdat niet ieder land goed op de hoogte is van deze nieuwe regel.

Buiten de EU is een apostille of legalisatie wel verplicht!

Als het betreffende land het Apostilleverdrag heeft ondertekend, kunt u het document bij de rechtbank laten voorzien van een apostille.

Als het betreffende land niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan moet u het document laten legaliseren.