Vertalingen

Het is nog steeds een feit: vertalen is mensenwerk

Vertalen is mensenwerk

Het zal niemand ontgaan zijn: vertalen is mensenwerk. Vertalingen worden gemaakt door vertalers en niet alle vertalers hebben dezelfde opleiding, achtergrond en ervaring. Of hetzelfde taalgevoel. Daarom zullen teksten ook nooit door alle vertalers op exact dezelfde manier worden geïnterpreteerd en vertaald.

Onze visie op de vertaalwereld

Juist doordat vertalen mensenwerk is, is ook het ene vertaalbureau het andere niet. Vertaalbureaus verschillen echter niet alleen door de kwaliteit en de expertise van de vertalers waarmee zij werken, maar ook door de visie en filosofie waar het management voor staat en in gelooft. Want vertalen is meer dan taal alleen – het is ook ondernemen!

Vertalen en ondernemen

Sommige vertaalbureaus staan onder leiding van vertalers, andere van ondernemers die verstand hebben van vertalen. Welke vorm de klant prettig vindt is uiteraard persoonlijk, maar in de praktijk blijkt steeds weer dat de laatste benadering de voorkeur geniet.

Vertaalwerk en de klant

Steeds meer opdrachtgevers geven bij het uitbesteden van hun vertaalwerk de voorkeur aan een vertaalbureau dat wordt geleid door ondernemers met verstand van taal en vertalen. Door mensen die een klantgerichte visie hebben. Al is het maar omdat het voor een klant makkelijker praten is met iemand die begrijpt waar het in het bedrijfsleven écht om gaat.

Vertaalactiviteiten in de moderne zakenwereld

Het is duidelijk dat er verschillende soorten vertaalbureaus zijn. Sommige vertaalbureaus werken alleen online, andere proberen de goedkoopste te zijn en weer andere profileren zich als een gespecialiseerd vertaalbureau, bijvoorbeeld op juridisch of technisch gebied.

Vertalen is meer dan vertalen

Er zijn bureaus die uitsluitend vertalen. En er zijn vertaalbureaus die zich hebben aangepast aan de moderne zakenwereld. Die net iets meer leveren. Die net iets flexibeler zijn. Waar mensen werken die zich net iets beter kunnen inleven in de klant. Die zorgen dat de aangeboden diensten aansluiten op de wensen van de klant.

De ervaring van USP Translations

Als u voor USP Translations kiest, kiest u voor de ervaring van deskundige ondernemers op vertaalgebied. Professionals die voorheen als klant hebben ondervonden dat vertalen inderdaad anders moet kunnen, om het even in welke taal. Die begrijpen dat vertalen uit meer bestaat dan alleen het één op één overzetten van teksten in andere talen.

Vertaalactiviteiten

USP Translations werkt uitsluitend voor de zakelijke markt en in en uit alle denkbare talen. Voor de duidelijkheid hebben wij onze vertaalactiviteiten verdeeld over een tweetal hoofdgroepen, te weten de Talen van de (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie en Overige talen.
Verschillende talen worden in-house uitgevoerd en waar nodig doen wij een beroep op ons wereldwijde netwerk van gekwalificeerde vertalers en vertaalbureaus. Die wij uiteraard geselecteerd hebben met het oog op onze filosofie: vertalen is meer dan vertalen alleen.

Vertalen

USP Translations verzorgt in toenemende mate vertalingen van teksten bestemd voor landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie. Veelgevraagd zijn onder andere Russisch, Japans, Amerikaans-Engels, Arabisch en Chinees.

Ook zin om met ons samen te werken?